Fungování Národního koordinátora digitálních služeb v ČR

Akt o digitálních službách (Digital Services Act – DSA) přináší šanci na vytvoření spravedlivějšího a bezpečnějšího internetového prostředí. Žádný právní předpis však nefunguje bez toho, aby jej někdo vymáhal. Pro DSA, které v digitálním prostoru zavádí množství nových, a dosud neotestovaných mechanismů, to platí o to víc. Je potřeba se poučit z minulých chyb a podcenění implementace evropské legislativy a finančně i v expertní rovině Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připravit na množství nových povinností, které s sebou regulace přináší. 

Na základě společného vyjádření předních evropských expertů jsme proto vypracovali doporučení pro vládu a Český telekomunikační úřad.


Přečtěte si celé doporučení