Tisková zpráva: Ústavní soud poukázal na nutnost zhodnotit dopisy ministrů k vypnutí webů

Peripetie zablokování několika dezinformačních webů na výzvu státu pokračuje. Nedávno civilní soud rozhodl, že takové zablokování bylo protizákonné, za což jsou teď poskytovatelé odpovědni. Nyní Ústavní soud odmítl naši ústavní stížnost proti výzvě Vojenského zpravodajství, poukázal ale na to, že běžné soudy by měly přezkoumat dopisy dvou ministerstev, která tuto výzvu potvrdila.

Zároveň prohlásil danou výzvu za pouhou nezávaznou politickou proklamaci. Něčím takovým by se však poskytovatelé připojení internetu neměli řídit. V důsledku již nikdy žádný poskytovatel “nenaletí” státním orgánům na emotivní výzvy. Ústavní soud tak hodil plnou odpovědnost za nezákonnou blokaci na poskytovatele. Tím je napříště dáno, že se nic takového už nemůže opakovat, což považujeme za úspěch v obraně právního státu.

Dále Ústavní soud uvedl, že z procesních důvodů nemohl přihlížet k navazujícím dopisům ministrů Rakušana a Síkely. Oba poskytovatelům na jejich dotaz potvrdili, že “uvedená výzva  je v zájmu obrany národní bezpečnosti nutná a nelze ji považovat za porušení pravidel síťové neutrality.”

Podle Ústavního soudu tedy prvotní výzva Vojenského zpravodajství ještě nebyla protiprávním zásahem státu, ale jestli se jim staly následné doprovodné dopisy ministerstev, to se ještě uvidí. Nelze tedy vyloučit, že až se k Ústavnímu soudu dostanou i tyto nové skutečnosti, pak rozhodne jinak. Zmíněné dopisy totiž v době, kdy tato řízení poprvé probíhala, nebyly známy a vyplavaly až později.

Stěžovatelé – Institut H21 a Otevřená společnost – nyní budou analyzovat, zda podají návrh na obnovu řízení u správních soudů, či zda půjdou k Evropskému soudu pro lidská práva.

Za projekt svobodaslova.online Oldřich Kužílek

Další podrobnosti na webu svobodaslova.online

Institut H21, Otevřená společnost, projekt svobodaslova.online