Článek: Implementace DSA v České republice a Norsku

Článek se věnuje srovnání přístupu k implementaci Aktu o digitálních službách v České
republice a Norsku. První část textu přibližuje obsah nového nařízení a povinnosti, které
v této souvislosti mají členské státy. Druhá potom popisuje rozdílné procesy při uvádění nové
legislativy do národní praxe v Česku a Norsku. s důrazem na činnost nově vznikajícího
národního koordinátora digitálních služeb.

Přečtěte si celý článek